• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Terugkeer en verblijf zendingswerkers

14 april 2020

   

Gezien de situatie in Suriname zijn de familie Meuleman en onderwijsvrijwilligster Hannekie Coster enkele weken eerder dan gepland definitief teruggekomen naar Nederland. Ook kinderwerkster Marijke van der Plaat verblijft tijdelijk in Nederland.

Ds. Van der Bas en zijn vrouw en Erik Ju en zijn vrouw blijven in Malawi.

Wij vragen u de teruggekeerde zendingswerkers en de zendingswerkers die nog in Malawi verblijven in uw gebeden te gedenken.

 • © hersteld hervormde kerk 2020