• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Regionale zendingsavond (HHG Ridderkerk)

Bent u benieuwd naar het zendingswerk in Malawi? 

Eén van de armste landen in de wereld. Een land waar gebrek is aan onderwijs, medische voorzieningen, infrastructuur e.d. En toch… er wonen ca. 18 miljoen mensen. Mensen die God geschapen heeft en waar het Evangelie doorgegeven mag worden. Op 18 september hopen ds. Van der Bas en zijn vrouw in de Sionskerk te Ridderkerk een avond te verzorgen en iets te vertellen over hun werk op het zendingsveld in Malawi. Voor zowel kinderen als volwassen. De opening zal verzorgd worden door ds. Klopstra. Iedereen is van harte welkom!

Wat: Regio Zendingsavond
Wanneer: dinsdag 18 september 2018
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Sionskerk, Ridderkerk
Adres: Baden Powellstraat 2

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: