• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Presentatie Jacob en Albertine in uw gemeente

24 mei 2018

De familie Karels is definitief teruggekomen uit Tanzania. Zij blijven op afstand hun Bijbelvertaalwerk in Mbeya voortzetten. 

Jacob en Albertine zijn vanaf juni beschikbaar voor een presentatie in uw gemeente.

In 2009 is de familie Karels door de Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. uitgezonden voor het Bijbelvertaalwerk via de organisatie Wycliffe Bijbelvertalers. Als gemeente zijn we dankbaar dat zij op deze manier Gods roeping kunnen volgen om Gods Woord dichter bij de mensen te brengen. Als zendingscommissie en thuisfrontcommissie van de familie Karels willen we uw aandacht vragen voor dit belangrijke werk.

Concreet willen we bij u de vraag neerleggen of Jacob en Albertine een presentatie in uw gemeente kunnen verzorgen. Voor u kan dit een mooie gelegenheid zijn om het zendingswerk in de gemeente onder de aandacht te brengen.

De familie Karels heeft de afgelopen jaren gemeenteavonden verzorgd in onze eigen gemeente, maar ook in andere gemeenten binnen ons kerkverband. Ze hebben eerder een bijdrage geleverd aan een zendingsdag van de ZHHK. Albertine kent u mogelijk van haar column in het RD Albertine uit Tanzania.
U hoeft hierbij niet alleen te denken aan een gemeenteavond. Ook voor jongeren en voor kinderen kan het heel vormend zijn om ´live´ met een zendeling te praten. Albertine zou op de vrouwenkring kunnen laten zien hoe het is om als zendingsgezin in een ander land te leven. Jacob is goed in staat om vanuit het perspectief van bijbelvertaalwerk een bijbelstudie te verzorgen voor de bijbelstudiekring. Albertine of Jacob kan een ouderenmiddag invullen. En als u zelf ideeën hebt, kunnen we daar ook over nadenken.

Meer informatie over Jacob en Albertine Karels, hun werk in Tanzania, en relevante contactgegevens kunt u vinden op hun website: www.jacobenalbertine.nl.

We zien uit naar uw reactie. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Zendingscommissie HHG Ede, Bennekom Wageningen, e.o. 
Thuisfrontcommissie Familie Karels

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: