• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Pinksterzendingscollecte - D.V. 9 en 10 juni 2019

Vanaf Pinksteren ging het Evangelie van Jezus Christus de grenzen over. Het was als een steen in een vijver: hoe meer tijd verstreek, hoe groter het gebied dat bereikt werd. 

Het waren de mannen die als apostel werden uitgezonden. Maar al snel bleek dat ook de gelovige vrouwen van onschatbare waarde waren in de gemeente.

Dat was tweeduizend jaar geleden het geval, maar dat is nu niet anders. Ook nu zijn de vrouwen hard nodig in de gemeenten. In Malawi wordt daarom aandacht besteed aan de toerusting van vrouwen. De afgelopen tijd hebben de meeste vrouwen van predikanten en voorgangers een cursus gevolgd waarin ze handreikingen kregen voor hun christen-zijn in kerk en gezin. Het geleerde kunnen deze vrouwen weer doorgeven aan de vrouwen in hun gemeentes. De animo was dusdanig dat inmiddels een vervolgcursus is opgezet, waarbij met de predikantsvrouwen meer specifiek wordt ingegaan op hun taak in de gemeente. De cursussen worden gegeven door drie Malawiaanse dames, waaronder de vrouwen van ds. Banda en ds. Jumbe. Via de vrouwen van de voorgangers ontvangen hele gezinnen binnen de gemeentes verdieping en toerusting.

Zoals met Pinksteren de verspreiding van het Evangelie op één plek begon en steeds verder ging, zo kunnen de predikantsvrouwen door het geleerde weer te delen met de vrouwen in hun omgeving, een groot aantal mensen tot zegen zijn. U wilt toch ook bidden en geven voor dit waardevolle werk?

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019