• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Nieuws

Ontmoetings- en toerustingsdag ZHHK

10 november 2022

D.V. zaterdag 3 december 2022 wordt door de commissie zending van de Hersteld Hervormde Kerk een ontmoetings- en toerustingsdag belegd.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die  betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk. Te denken valt bijvoorbeeld aan leden van de gemeente die zich afvragen of zij een roeping hebben voor het zendingswerk, ouders/kinderen van hen die werkzaam zijn in het zendingswerk of zich daartoe aangetrokken voelen, leden van thuisfrontcommissies, kerkenraden en PZC’s en tenslotte alle gemeenteleden die de zending een warm hart toedragen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 • © hersteld hervormde kerk 2022