• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Nieuwe uitgave Zicht op Zending

14 mei 2018

Er is weer een nieuwe uitgave van Zicht op Zending verschenen!

In dit nummer neemt dominee Van der Bas ons mee naar het seminiarie in Malawi en vertelt over zijn werk als docent en hoe de opleiding van theologie studenten er in het Afrikaanse land uitziet. Daarnaast krijgt u van de zendingscommissie van HHG Kesteren tips om betrokkenheid en het zendingsbewustzijn in de gemeente te vergroten. Dominee Pieters schrijft in de rubriek 'visie' over John Paton, zendeling op de Nieuwe Hebriden. Tot slot een uitnodiging voor de landelijke zendingsdag. Staat de datum (D.V. zaterdag 15 september) al in uw agenda? We hopen u te ontmoeten.

Klik hier om de digitale versie te openen.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: