• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Nieuws

Nieuwe uitgave Zicht op Zending

06 december 2018

Er is weer een nieuwe uitgave van Zicht op Zending verschenen!

Bij het openslaan van dit nummer treffen we een terugblik over de gehouden zendingsdag op 15 september jl. Dankbaar kijken we terug op een mooie dag waarbij nagedacht is over het thema 'Gebogen knieën'. Tijdens de zendingsdag was er gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen aan de zendingspredikanten. Er was niet genoeg tijd om alle vragen te beantwoorden, daarom geeft dominee Van der Bas in dit nummer antwoord op de onbeantwoorde vragen. Verder scrhrijft dominee Pieters in de rubriek 'visie' over John Patons zorgen en vreugde. Daarnaast is het van groot belang om het zendingswerk te gedenken in uw gebed. Ook in dit nummer krijgt uw weer gebeds- en dankpunten toegereikt. Verderop in dit nummer vertelt Lina* over haar werk in Schaduwland. Tenslotte maakt u kennis met de nieuwe bureaumanager, Maarten Kramer. Klik hier om de digitale versie te openen.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021