• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Jacob Karels - beschikbaar voor zendingspresentatie

Zoekt u voor uw gemeente, mannen-, vrouwen- of jeugdvereniging een waardevolle invulling van een avond rond het thema Bijbelvertaalwerk / zendingswerk? 

Dan kan Jacob Karels uitkomst bieden! Jacob en zijn vrouw Albertine zijn destijds met hun gezin door de Hersteld Hervormde Gemeente van Ede uitgezonden en negen jaar werkzaam geweest voor Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania. Vorig jaar zijn ze  teruggekeerd naar Nederland.

Jacob is ook op dit moment nog op afstand betrokken bij de vertaling van Gods Woord in lokale talen in Tanzania. Hij vertelt graag over de mooie en moeilijke kanten van het vertaalwerk. Een Powerpointpresentatie en korte videofragmenten ondersteunen zijn verhaal. Jacob is bereid om in het winterseizoen van 2019/2020 een presentatie te verzorgen.

Hebt u interesse? Neem dan contact op met Jacob (jacobenalbertine@gmail.com).

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019