• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Ds. Meuleman komt terug van het zendingsveld

05 juli 2019

Ds. Meuleman komt terug van het zendingsveld

In overleg met de ZHHK heeft de familie Meuleman het besluit genomen per 1 mei 2020 D.V, na  vijf en een half jaar uitgezonden geweest te zijn, terug te keren van het zendingsveld in Suriname. De reden voor het besluit is, dat er in Suriname geen goede gelegenheid is voor een middelbare schoolopleiding voor hun opgroeiende kinderen. Met een terugkeer naar Nederland in mei 2020 heeft de oudste zoon, Willem, nog ruim een jaar om te wennen aan de verandering, alvorens hij middelbaar onderwijs zal volgen. 

Hoewel wij het bijzonder jammer vinden dat de zendingspost vacant zal raken, respecteren wij het besluit van de familie Meuleman om hun werk in Suriname te beëindigen. Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat in de afgelopen jaren, onder moeilijke omstandigheden, verricht mocht worden. Wij hebben veel waardering voor de grondige wijze waarop ds. Meuleman zich ingespannen heeft om de Indiaanse cultuur te doorgronden. Kennis van en inzicht in die cultuur is immers een noodzakelijke voorwaarde om het Evangelie onder hen te kunnen verkondigen.

Van harte wensen wij ds. en mevr. Meuleman de zegen van de Heere toe over hun besluit. Tevens wensen wij hen, samen met hun kinderen, een goede tijd van afronding toe in Suriname en vervolgens ook een goede tijd van - nieuwe - inburgering in de Nederlandse samenleving. 

Op dit moment beraadt de ZHHK zich over de opvolging van ds. Meuleman. De eerste zorg is dat het werk, ook na het vertrek van de zendingspredikant, voortgang zal vinden. Van harte hopen we dat we spoedig in staat zullen zijn om een geschikte opvolger te vinden, die voor een nader af te spreken periode de werkzaamheden van ds. Meuleman zal overnemen. Vervolgens bezinnen we ons ook op de toekomst van het werk in Suriname op langere termijn. Na afronding van en besluitvorming over die bezinning in de synode, kan invulling gegeven worden aan een meer structurele opvolging. 
We bevelen de fam. Meuleman, maar ook het werk van de zending in het algemeen en in Suriname in het bijzonder, in uw voorbede aan.

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019