• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Beëindiging werkzaamheden fam. Ju

In februari 2017 is Erik Ju begonnen met zijn werk als organisatiedeskundige ten behoeve  van de RPC. 

Het vrijwilligerscontract met Erik heeft een looptijd van drie jaar. In goed overleg tussen Erik en de commissie zending is besloten dat Erik zal blijven tot juli 2020, zodat Margriet het schooljaar kan afmaken aan de internationale school waarop zij werkt.

Een verzoek van de commissie om nog langer te blijven is door Erik welwillend in overweging genomen. Uiteindelijk heeft de fam. Ju toch besloten daar niet op in te gaan. Erik en Margriet zijn de overtuiging toegedaan dat de Heere hun weg terug leidt naar Nederland.

We zijn Erik zeer erkentelijk voor het vele goede werk dat hij in Malawi gedaan heeft. Destijds waren we er verwonderd over dat de Heere hem op ons pad gebracht had. De verwachtingen van toen zijn niet beschaamd geworden. Erik had een goede ingang bij de Malawiaanse bevolking. Er is in die afgelopen jaren dan ook heel veel gebeurd om de RPC tot zelfstandigheid en volwassenheid te brengen.

De commissie is van mening dat het werk nog niet af is. Zij beraadt zich dan ook op de opvolging. Daarbij betrekt ze uiteraard ook de kerk en het zendingsteam in Malawi.

We wensen Erik en Margriet nog een goede en gezegende tijd toe op het zendingsveld en straks een goede terugkeer naar het leven in Nederland.

Zendingsbijeenkomst 2018

bekijk alle albums

 • © hersteld hervormde kerk 2019