• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Bedankt!

05 juni 2018

Dankwoord van Ingrid de Mos, onderwijsvrijwilligster in Suriname.

'Het schooljaar is voorbij en dat geldt ook voor de jongens Meuleman. Omdat ik onbetaald verlof had, moet ik ook weer naar Nederland. Maar voordat ik ga, wil ik u allemaal nog eens heel hartelijk danken voor de vele kaarten, die ik mocht ontvangen (en zelfs een keertje lekkere thee!). Vrouwengroepen, familie's, individuele mensen...........het is zo hartelijk en fijn. Dank u wel voor al deze bemoediging en blijft u vooral zo betrokken bij het zendingsveld! Het is een zegen  om zo elkaars verbondenheid in de Heere Jezus te mogen ervaren!    2 Thessalonisenzen 3: 16'

Hartelijke groeten van Ingrid   :)

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: