• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Kennisbank

Aanstelling manager zending

18 februari 2022

Het breed moderamen van de generale synode heeft per 1 maart 2022 dhr. W. de Kloe benoemd als manager zending.

De heer De Kloe heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van de commissie zending en beschikt dus over een ruime zendingservaring. Hiernaast beschikt hij over uitgebreide ervaring in het leidinggeven aan teams.

De positie is lang vacant geweest en de invulling van de vacature stemt dan ook tot dankbaarheid.

De heer De Kloe zal werkzaam zijn op het zendingsbureau, de zendingswerkers in het veld begeleiden, de commissie zending ondersteunen in de beleidsvoorbereiding en de contacten met  de zendingscommissies in Nederland onderhouden.

Wij verwachten door deze dagelijkse betrokkenheid het werk in Nederland en op de zendingsvelden weer voldoende aandacht en begeleiding te kunnen geven.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023