• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Giften

Machtiging

U kunt ons machtigen om eenmalig of regelmatig een gift van uw bankrekening af te laten schrijven. Daarvoor kan een formulier worden opgevraagd bij het bureau van de Zending.

Ook is het mogelijk om een formulier of een doorlopende machtiging te downloaden, in te vullen en te verzenden naar het zendingsbureau. 
Klik hier om het formulier te downloaden.
Klik hier om de doorlopende machtiging te downloaden.

 • © hersteld hervormde kerk 2019