• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Giften

Legaten

U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan de Zending Hersteld Hervormde Kerk wordt geschonken. U geeft dan aan dat de ZHHK begunstigde is.

Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan Zending Hersteld Hervormde Kerk, gevestigd te Veenendaal, een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)."

 • © hersteld hervormde kerk 2019