• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Familie Pauw - Papoea-Nieuw-Guinea

Kun je het je voorstellen: een land met 8 miljoen inwoners en maar liefst 800 talen! Dat is Papoea-Nieuw-Guinea. In dit land wordt door Wycliffe Bijbelvertalers hard gewerkt om de Bijbel beschikbaar te stellen in al die talen. Maar er moet nog veel gebeuren: er zijn nog zo’n 280 talen, waarin het eerste Bijbelvers nog vertaald moet worden.


Michel en Erna in Papoea-Nieuw-Guinea
Michel en Erna Pauw zijn in 2014 met hun gezin vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Woudenberg uitgezonden om voor Wycliffe Bijbelvertalers te werken aan deze grote opdracht: het Evangelie van Gods genade voor verloren zondaars beschikbaar stellen in de taal van ieders hart. Net zoals dat op de Pinksterdag gebeurde.
Hun taak is tweeledig. Voor het grootste deel geeft Michel leiding aan het opleiden van Papoea-Nieuw-Guineese Bijbelvertalers en vertaalconsulenten. Dit gebeurt aan het Pacific Institute of Languages, Arts and Translation (PILAT) in Ukarumpa. Daarnaast zijn Michel en Erna ook betrokken bij een specifiek vertaalproject in het Arammba, een taalgroep in het zuid-westen van Papoea-Nieuw-Guinea.

Opleiden van Bijbelvertalers
Het opleidingscentrum waar Michel leiding geeft aan het opleiden van Papoea-Nieuw-Guineese Bijbelvertalers, ontvangt jaarlijks zo’n 400 studenten uit het hele land die voor een aantal weken naar Ukarumpa komen voor een doelgerichte cursus. Deze cursussen zijn erg gevarieerd en omvatten vakken als: Exegese, Introductie op het Oude en Nieuwe Testament, Bijbels Hebreeuws, Bijbels Grieks, Taalkunde, Vertaalprincipes, Computervaardigheden, Vertaalsoftware, Alfabetiseringswerk, en nog vele andere vakken.
Inmiddels zijn we in een stadium dat uitmuntende Bijbelvertalers gekozen kunnen worden om vertaalconsulent te worden. Daaraan is een groot tekort, waardoor het gebeurt dat veel vertaalde Bijbels erg lang moeten wachten op de laatste consulenten-controle, vóórdat het gepubliceerd mag worden. Het is de taak van Michel om te voorzien in de opleiding van deze mensen.

Arammba vertaalproject
In 1997 kwam er een Nederlandse familie naar Arammba om daar de taal te leren en de Bijbel in deze taal te vertalen. Helaas moest deze familie in 2007 om medische redenen terug naar Nederland en konden ze het vertaalwerk niet afmaken. Vanaf die tijd heeft Katawer Baku, de belangrijkste taalhelper van de Nederlandse vertalersfamilie, een conceptvertaling gemaakt van het hele Nieuwe Testament. Een enorme prestatie voor een Papoea-Nieuw-Guineeër! In al die jaren hebben de Arammba-mensen gebeden om iemand die het vertaalproject kon voortzetten. En dat terwijl Michel en Erna op zoek waren naar een geschikt vertaalproject. Op wonderlijke wijze heeft de Heere deze wegen bij elkaar gebracht, zodat Michel en Erna nu verder kunnen gaan met het vertaalwerk in Arammba.
Vanaf 2017 wonen Michel en Erna hiervoor met hun kinderen een aantal weken per jaar in een Arammba-dorp om zo te taal en cultuur te leren en Katawer en het vertaalteam te begeleiden in het grondig controleren en verbeteren van de conceptvertaling.

Steun Michel en Erna!
Voor hun werk in Papoea-Nieuw-Guinea zijn Michel en Erna volledig afhankelijk van giften. U kunt het werk dat zij doen steunen via deze link. Ook stellen zij het erg op prijs wanneer u zich abonneert op hun nieuwsbrieven en weblog.

Kijk tenslotte voor meer informatie op hun website: www.michelenerna.nl.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019