• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Familie Karels - Tanzania

Jacob en Albertine Karels zijn in 2009 in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden vanuit de Hersteld Hervormde gemeente van Ede-Bennekom-Wageningen naar Tanzania. Ze wonen met hun gezin (vier jongens in de leeftijd van drie tot tien jaar) in Mbeya, een stad in het zuidwesten van het land. Jacob werkt als bijbelvertaalconsulent in een groot project, waarin het Nieuwe Testament in elf lokale talen tegelijk wordt vertaald.


In Tanzania, een land 26 keer zo groot als Nederland, worden naast de nationale taal Swahili meer dan 120 lokale talen gesproken. Vooral op het platteland vindt het grootste deel van het leven in de lokale talen plaats. Predikanten in de dorpen zien dat ze mensen niet voldoende kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie in het Swahili. Daarom is het belangrijk dat Gods Woord beschikbaar komt in de taal die mensen het meest raakt: hun moedertaal, de taal van hun hart. In 2005 is Wycliffe begonnen met het vertalen van het Nieuwe Testament in toen negen talen. Dit jaar hoopt het eerste Nieuwe Testament klaar te komen in één van die talen.

Jacobs rol in het bijbelvertaalproject houdt in dat hij Tanzaniaanse vertalers begeleidt bij het vertalen: hij geeft exegetisch en taalkundig advies, en doet eindcontroles van vertaalde bijbelboeken. Daarnaast traint Jacob de vertalers, zodat zij hun werk steeds zelfstandiger kunnen doen en westerse zendelingen steeds meer een stapje terug kunnen doen.

De oudste drie jongens, Jonathan (2006), Lukas (2007) en Joël (2011) gaan samen met vijf klasgenootjes, uit drie verschillende landen, een paar dagen per week naar een klein internationaal zendingsschooltje. Daarnaast geeft Albertine hen Nederlandstalig thuisonderwijs, terwijl Thomas (2013) bij zijn nanny is. Albertine is daarnaast voor een klein deel van haar tijd betrokken bij het ontwikkelen van leesmateriaal in de lokale talen.

Meer lezen over de familie Karels en hun werk in Tanzania? Bekijk hun website www.jacobenalbertine.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: