• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Familie Karels - Tanzania

Jacob en Albertine Karels zijn in 2009 in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden vanuit de Hersteld Hervormde gemeente van Ede-Bennekom-Wageningen naar Tanzania. Tot begin 2018 woonden ze met hun gezin (vier jongens in basisschoolleeftijd) in Mbeya, een stad in het zuidwesten van het land. Jacob werkt als bijbelvertaalconsulent in een groot project, waarin het Nieuwe Testament in elf lokale talen tegelijk wordt vertaald. Begin 2018 is het gezin teruggekeerd naar Nederland, maar vanuit Nederland blijft Jacob nog op afstand werkzaam voor het bijbelvertaalproject.


In Tanzania, een land 26 keer zo groot als Nederland, worden naast de nationale taal Swahili meer dan 120 lokale talen gesproken. Vooral op het platteland vindt het grootste deel van het leven in de lokale talen plaats. Predikanten in de dorpen zien dat ze mensen niet voldoende kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie in het Swahili. Daarom is het belangrijk dat Gods Woord beschikbaar komt in de taal die mensen het meest raakt: hun moedertaal, de taal van hun hart. In 2005 is Wycliffe begonnen met het vertalen van het Nieuwe Testament in toen negen talen. Dit jaar is in twee talen het Nieuwe Testament klaargekomen.

Jacobs rol in het bijbelvertaalproject houdt in dat hij Tanzaniaanse vertalers begeleidt bij het vertalen: hij geeft exegetisch en taalkundig advies, en doet eindcontroles van vertaalde bijbelboeken. Daarnaast traint Jacob de vertalers, zodat zij hun werk steeds zelfstandiger kunnen doen en westerse zendelingen steeds meer een stapje terug kunnen doen. Ook vervult Jacob verschillende functies in het management van het project.

Meer lezen over de familie Karels en hun werk in Tanzania? Bekijk hun website www.jacobenalbertine.nl.

 • © hersteld hervormde kerk 2019