• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Familie Jonkers - Papoea - Indonesië

"Wij zijn Willem en Mariëtte Jonkers-Gelderblom. We hebben 2 kinderen: Matthias (2014) en Miriam (2015). In april 2015 zijn wij uitgezonden vanuit de HHG Apeldoorn om voor Mission Aviation Fellowship (MAF) op Papoea, Indonesië te werken als zendingswerkers. Willem is piloot/monteur en zal de mensen in de dorpen in het binnenland van Papoea dienen. We verlangen ernaar om op een praktische en persoonlijke manier te mogen bijdragen aan de verbreiding van het Evangelie van de genade van Christus Jezus op Papoea."


"Na onze uitzending in april 2015 hebben we eerst een opleiding gevolgd om de lokale taal te leren en de Papoea’s in hun lokale taal van dienst te kunnen zijn. Deze opleiding duurde bijna een jaar en inmiddels zijn we verhuisd naar Sentani van waaruit we verder geïntroduceerd zullen worden om zelfstandig aan het werk te kunnen over niet al te lange tijd."

MAF is een organisatie die met meer dan 130 vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen vliegt MAF voor meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken. MAF maakt met haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood.

MAF bereikt mensen met:
- Humanitaire Hulp
- Medische Hulp
- Ontwikkelingshulp
- Zending
- Door de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met (nood)hulp en het Evangelie.

"Meer informatie over onze uitzending is te vinden op onze website: www.mercypilot.nl, waar u zich tevens kunt abonneren op onze nieuwsbrief. Neem gerust contact op met onze TFC om een presentatie of actie te plannen in uw gemeente! Ga voor steun aan Familie Jonkers naar: https://www.maf.nl/geef-aan-maf/stafwerker/willem-mariette-jonkers

Gebedspunten
Wilt u bidden voor:
…het verder settelen in Sentani als gezin.
…een goed vervolg van Willem zijn inwerkperiode.
…de verschillende zendingsorganisaties op Papoea en hun werk. Bid dat Gods Licht mag stralen in een wereld waar er zoveel donkerheid heerst.
…de MAF teams in Indonesië, die structureel tekort aan medewerkers hebben, met name IT-ers en vlieginstructeurs.

 • © hersteld hervormde kerk 2019