• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Zending en meezenden

De christelijke gemeente heeft een zendingstaak. In veel gemeenten wordt het zendingsbewustzijn gestimuleerd door regelmatig een stukje in de kerkbode op te nemen over het zendingswerk, en door de landelijke collecten op te nemen in het collecterooster.
Een enkele gemeente is direct betrokken bij een zendingswerker door een thuisfrontcommissie.

Belangrijk is dat de zending een gezicht krijgt, dat het dichtbij komt. Zo dichtbij dat het een plaats krijgt in het hart, in het gebed.

Lees daarom meer over het plan meezenden. Klik hier om de flyer 'Meezenden' te openen.

 • © hersteld hervormde kerk 2019