• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Projecten Suriname

Onderhoud Zendingspost Suriname

Projectcode

10041

Projectnaam

Onderhoud Zendingspost Suriname

Totale omvang

€ 4.000,-  

Reserveer

De zendingspost in Klein-Powakka bestaat uit het kerkgebouw, de woning waar de fam. Meuleman woont, het schoolgebouwtje en de woning waar de kinderwerkster en onderwijsvrijwilliger in wonen. Het is geen luxe: Er is geen stromend drinkwater, dit wordt gewonnen door middel van een waterpomp. Sinds kort is er een aansluiting op het stroomnet.
Ieder jaar worden er kosten gemaakt voor het onderhoud van de zendingspost. Dit houdt in dat er regelmatig reparaties worden uitgevoerd, dat de waterpomp en de generator worden onderhouden en dat de tuin wordt verzorgd. De kosten van dit onderhoud zijn relatief hoog, door de invloed van het klimaat. Felle zon en veel regen wisselen elkaar voortdurend af. Dit heeft grote impact op de gebouwen.

 

Brandstof voor Suriname

Projectcode

10042

Projectnaam

Brandstof voor Suriname

Totale omvang

€ 2.400,-

Reserveer

Er worden wat kilometers gemaakt in Suriname…
De meeste mensen wonen op een afstand van de kerk en hebben geen eigen vervoer. De bezoekers van de kerkdiensten en de kinderen en tieners van de club moeten worden opgehaald. Het werk in Powakka groeit, maar dat betekent ook dat er vaker gereden moet worden om al die kinderen en tieners op te halen.  Daarnaast wordt er in Paramaribo wordt les gegeven aan een theologische opleiding door ds. Meuleman. Al met al moet er veel worden gereden en dat kost allemaal geld. Draag bij aan dit onderdeel van het zendingswerk!

 

Materialen voor kinderwerk

Projectcode

10043

Projectnaam

Materialen voor kinderwerk

Totale omvang

€ 1250,00  

Reserveer

Kinderen en jongeren zien wekelijks uit naar het moment waarop de bus met daarin de ‘zuster’ komt voorrijden en zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendingspost. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met elkaar gesproken over (het leven met) de Heere.
Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, platen, knutselmaterialen, enzovoorts. De clubs is extra aantrekkelijk wanneer er iets leuks te doen is na de pauze. Vooral in de regentijd is het fijn als de kinderen en tieners zich ook binnen kunnen vermaken. Graag zouden we een goede voetbaltafel aanschaffen zodat de kinderen en tieners zich daarmee kunnen vermaken.

 

Evangelisatiemateriaal voor kinderen

Projectcode

10044

Projectnaam

Evangelisatiemateriaal voor kinderen

Totale omvang

€ 120,- 

Reserveer

Wat is het erg als je de Heere Jezus niet kent! Dan is het duister in je hart. Veel kinderen in Suriname kennen de Heere Jezus niet, omdat niemand ze van Hem vertelt. Thuis horen ze niet van de Heere en soms houden de ouders zich bezig met slechte dingen.. Zorg je er met ons voor dat deze kinderen een kinderbijbel of boekje van de kerk krijgen? 

 

Onderwijs aan theologiestudenten in Suriname

Projectcode

10046

Projectnaam

Onderwijs aan theologiestudenten in Suriname

Totale omvang

€ 1.500,- 

Reserveer 

Jaarlijks verzorgt ds. A. Meuleman een aantal cursussen aan theologiestudenten aan EST, de enige theologische opleiding in Suriname op HBO-niveau. Met deze opleiding worden christenen toegerust voor een taak in de kerk. De studenten zijn afkomstig uit alle kerken in Suriname. Dit geeft dat ds. Meuleman veel mensen bereikt door studenten toe te rusten. Steunt u dit werk van ds. Meuleman?

 

Evangelisatiemateriaal

Projectcode

10047

Projectnaam

Evangelisatiemateriaal

Totale omvang

€ 1.200,- 

Reserveer

Naast het huisbezoek dat ds. Meuleman aflegt aan de leden van de gemeente, bezoekt hij ook andere mensen in (de omgeving van) Powakka. Hij spreekt met hen over het alledaagse leven, maar ook over het eeuwige leven! Hij deelt diverse traktaten uit en ook Bijbels aan de dorpsbewoners. Steunt u dit evangelisatiewerk?

 • © hersteld hervormde kerk 2019