• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Ontmoetings- en toerustingsdag 2023

D.V. zaterdag 2 december wordt door Zending Hersteld Hervormde Kerk de jaarlijkse ontmoetings- en toerustingsdag belegd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die  betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk. In de eerste plaats voor leden van de gemeente die zich afvragen of zij een roeping hebben voor het zendingswerk. Maar vervolgens ook voor ouders/kinderen van hen die werkzaam zijn in het zendingswerk of zich daartoe aangetrokken voelen, leden van thuisfrontcommissies, kerkenraden en PZC’s en ten slotte alle gemeenteleden die de zending een warm hart toedragen. 

De dag is als volgt ingedeeld:
Het ochtendprogramma bestaat uit twee lezingen, het middagprogramma bevat diverse workshops, gericht op verschillende doelgroeppen. Daarnaast is er een digitaal gesprek met Marijke van der Plaat. Klik hier om het volledige programma te downloaden.
Er is gedurende de dag ruimte voor het stellen van uw vragen, contact en ontmoeting staan centraal.

U bent van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 2 december 2023. De dag vindt plaats op het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk, Vendelier 51-D, 3905 PC te Veenendaal. De inloop is 9.30 uur, de dag start om 10.00 uur en wordt om 14.15 uur afgesloten, de lunch is inbegrepen. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, er zal wel een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Aanmelding kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@zhhk.nl. Aanmelden kan tot en met 18 november 2023. (Indien u mailt, graag het volgende vermelden: naam, gemeente, voorkeur voor workshop.)

Aanmeldformulier

Workshop (kies 1 van onderstaande) *
Taken en verantwoordelijkheden van een thuisfrontcommissie
In gesprek met zendingsgeïnteresseerden
Werken voor Wycliffe

 • © hersteld hervormde kerk 2023