• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Doneren

Uw steun

De ZHHK is naast gebed afhankelijk van uw financiële steun. U kunt op verschillende manieren de ZHHK financieel steunen. In het linkermenu kunt u kiezen uit een donatie, periodieke schenking of (doorlopende) machtiging. Bij 'projecten' vindt u een beschrijving van de beschikbare projecten waaraan u kunt bijdragen.

 • © hersteld hervormde kerk 2022