• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsdag

Programma

Hoofdprogramma 

Ochtendprogramma (10.00 - 12.00 uur)
Opening
Meditatie: Iedereen een zendeling?
Muzikaal intermezzo
De Surinaamse cultuur en religies

      

ds. W.M. Mulder
ds. F. van Binsbergen


ds. J. Martoredjo - directeur EST
(Theologisch Seminarie in Suriname

Pauze (12.00 - 13.30 uur)
Tijdens de pauze is er een uitgebreide zendingsmarkt

 

Middagprogramma (13.30 - 15.15 uur)
Opening
Meditatie: Iedereen een zendeling!
Ervaringen op Theologisch Seminarie in Suriname
Muzikaal intermezzo
Forumgesprek
Slotwoord

 

ds. W.M. Mulder
ds. D. Zoet
dr. P.C. Hoek


o.l.v. W. de Kloe
ds. W.M. Mulder                                                

Kinderprogramma

Crèche
Kinderprogramma 4-8 jaar
Kinderprogramma 9-12 jaar

 

 

Jongerenprogramma 16-

   

Bijbelstudie, presentatie en spel

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019