• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Giften

Doneer online!

Wanneer u financieel bijdraagt aan het zendingswerk, kunt u dit doen door een gift over te maken naar de ZHHK, donateur te worden of te geven tijdens collecten. Zonder verdere omschrijving wordt uw bijdrage ingezet ‘waar meest nodig’. U kunt er ook voor kiezen om een van de onderstaande projecten te steunen, waarmee u heel concreet een stukje van het zendingswerk draagt.

Doneren kan direct online of via de MACHTIGINGSKAART.

Tip: Laat uw dankbaarheid blijken op gedenkwaardige momenten zoals een verjaardag of huwelijksjubileum door (een gedeelte van) de giften voor een project van de ZHHK te bestemmen.

Cursussen ambtsdragers Malawi

Projectcode

10036

Projectnaam

Cursussen ambtsdragers Malawi

Totale omvang

€ 95,- per cursus per deelnemer

Doneer

De RPC geeft gedurende het jaar in verschillende dorpen cursussen aan ambtsdragers en gemeenteleden. Zo worden ouderlingen en diakenen onderwezen in de kerkorde en in het diaconaat. Ook vindt belijdeniscatechese plaats, waarbij de aankomende leden onderwijs krijgen vanuit de Westminster Shorter Catechism. Dit is een Engelstalig belijdenisgeschrift dat in 107 vragen en antwoorden onderwijs geeft in het geloof en de Bijbelse leer. Dit boekje is inmiddels uitgegeven in een handzame uitvoering in de lokale taal: het Chichewa. De kosten voor de cursus bestaan uit transport, vertaling en docent.

 

Sponsor een student

Projectcode

10037

Projectnaam

Sponsor een student

Totale omvang

€ 1500,- per student per jaar

Doneer

De studenten aan de Bijbelschool in Zomba zijn niet in staat om hun studiekosten te betalen. Doordat zij de lessen aan de Bijbelschool volgen, kunnen zij zelfs niet geheel in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin voorzien. Daarom ontvangen zij een tegemoetkoming in hun onderhoud en een reiskostenvergoeding. De andere kosten die bij de opleiding op de Bijbelschool komen kijken, zijn bijvoorbeeld de kosten voor het Bijbelschoolterrein en de kosten voor lokale docenten en vertalers.

 

ESKOL- opleiding

Projectcode

10038

Projectnaam

ESKOL- opleiding

Totale omvang

€ 1350,- per student per jaar

Doneer

De RPC telt 220 gemeenten en heeft momenteel slechts drie predikanten. In de meeste gemeenten gaan ouderlingen voor in de erediensten. Zij mogen geen sacramenten bedienen en hebben vaak weinig kennis van de Bijbel. Op de Eskol-opleiding worden evangelisten opgeleid tot predikant. De opleiding maakt gebruik van MINTS, reformatorisch afstandsonderwijs. De studenten worden begeleid door een Nederlandse zendingspredikant en werkers uit Malawi. Momenteel volgen ongeveer 10 leden van de RPC de opleiding.

 

Nascholing predikanten

Projectcode

10039

Projectnaam

Nascholing predikanten

Totale omvang

€ 1500,-

Doneer

Predikanten van de RPC krijgen jaarlijks een aantal dagen nascholing. Zo blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen binnen de kerk en ontvangen zij verdieping op verschillende theologische gebieden. De nascholing verbindt de predikanten uit de RPC met elkaar. 

 

MINTS afstandsonderwijs

Projectcode

10040

Projectnaam

MINTS afstandsonderwijs

Totale omvang

€ 4750,-

Doneer

MINTS afstandsonderwijs wordt ingezet om mannen in Malawi op afstand op te kunnen leiden tot predikant. Zo kunnen zij al tijdens hun studie als evangelist werkzaam zijn in de gemeenten. MINTS is een internationale organisatie waar de ZHHK jaarlijks een bijdrage aan doet om via dit programma te kunnen voorzien in een grote behoefte aan predikanten voor de RPC. Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met het zendingsbureau.

Onderhoud Zendingspost Suriname

Projectcode

10041

Projectnaam

Onderhoud Zendingspost Suriname

Totale omvang

€ 4.000,-  

Doneer

De zendingspost in Klein-Powakka bestaat uit het kerkgebouw, de woning waar de fam. Meuleman woont, het schoolgebouwtje en de woning waar de kinderwerkster en onderwijsvrijwilliger in wonen. Het is geen luxe: Er is geen stromend drinkwater, dit wordt gewonnen door middel van een waterpomp. Sinds kort is er een aansluiting op het stroomnet.
Ieder jaar worden er kosten gemaakt voor het onderhoud van de zendingspost. Dit houdt in dat er regelmatig reparaties worden uitgevoerd, dat de waterpomp en de generator worden onderhouden en dat de tuin wordt verzorgd. De kosten van dit onderhoud zijn relatief hoog, door de invloed van het klimaat. Felle zon en veel regen wisselen elkaar voortdurend af. Dit heeft grote impact op de gebouwen.

 

Brandstof voor Suriname

Projectcode

10042

Projectnaam

Brandstof voor Suriname

Totale omvang

€ 2.400,-

Doneer

Er worden wat kilometers gemaakt in Suriname…
De meeste mensen wonen op een afstand van de kerk en hebben geen eigen vervoer. De bezoekers van de kerkdiensten en de kinderen en tieners van de club moeten worden opgehaald. Het werk in Powakka groeit, maar dat betekent ook dat er vaker gereden moet worden om al die kinderen en tieners op te halen.  Daarnaast wordt er in Paramaribo wordt les gegeven aan een theologische opleiding door ds. Meuleman. Al met al moet er veel worden gereden en dat kost allemaal geld. Draag bij aan dit onderdeel van het zendingswerk!

 

Materialen voor kinderwerk

Projectcode

10043

Projectnaam

Materialen voor kinderwerk

Totale omvang

€ 1250,00  

Gereserveerd!

Kinderen en jongeren zien wekelijks uit naar het moment waarop de bus met daarin de ‘zuster’ komt voorrijden en zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendingspost. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met elkaar gesproken over (het leven met) de Heere.
Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, platen, knutselmaterialen, enzovoorts. De clubs is extra aantrekkelijk wanneer er iets leuks te doen is na de pauze. Vooral in de regentijd is het fijn als de kinderen en tieners zich ook binnen kunnen vermaken. Graag zouden we een goede voetbaltafel aanschaffen zodat de kinderen en tieners zich daarmee kunnen vermaken.

 

Evangelisatiemateriaal voor kinderen

Projectcode

10044

Projectnaam

Evangelisatiemateriaal voor kinderen

Totale omvang

€ 120,- 

Gereserveerd!

Wat is het erg als je de Heere Jezus niet kent! Dan is het duister in je hart. Veel kinderen in Suriname kennen de Heere Jezus niet, omdat niemand ze van Hem vertelt. Thuis horen ze niet van de Heere en soms houden de ouders zich bezig met slechte dingen.. Zorg je er met ons voor dat deze kinderen een kinderbijbel of boekje van de kerk krijgen? 

 

Onderwijs aan theologiestudenten in Suriname

Projectcode

10046

Projectnaam

Onderwijs aan theologiestudenten in Suriname

Totale omvang

€ 1.500,- 

Gereserveerd!

Jaarlijks verzorgt ds. A. Meuleman een aantal cursussen aan theologiestudenten aan EST, de enige theologische opleiding in Suriname op HBO-niveau. Met deze opleiding worden christenen toegerust voor een taak in de kerk. De studenten zijn afkomstig uit alle kerken in Suriname. Dit geeft dat ds. Meuleman veel mensen bereikt door studenten toe te rusten. Steunt u dit werk van ds. Meuleman?

 

Evangelisatiemateriaal

Projectcode

10047

Projectnaam

Evangelisatiemateriaal

Totale omvang

€ 1.200,- 

Gereserveerd!

Naast het huisbezoek dat ds. Meuleman aflegt aan de leden van de gemeente, bezoekt hij ook andere mensen in (de omgeving van) Powakka. Hij spreekt met hen over het alledaagse leven, maar ook over het eeuwige leven! Hij deelt diverse traktaten uit en ook Bijbels aan de dorpsbewoners. Steunt u dit evangelisatiewerk?

 • © hersteld hervormde kerk 2020