• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Terugblik 2016

Op zaterdag 17 september jl. hield de ZHHK haar jaarlijkse zendingsdag in Hoevelaken. Op het rijk gevulde programma stonden onder meer verschillende meditaties en presentaties, samenzang, een gezellige markt, activiteiten voor kinderen en jongeren en een forumgesprek.

Ruim 1000 bezoekers mochten worden verwelkomt. Na de opening door de voorzitter van de ZHHK, ds. J.C. den Ouden, sprak ds. G. Kater over het thema ‘Sterk onderwijs’. Ds. Kater: ‘De kracht van het onderwijs van het Evangelie verbreekt stenen harten’.

Ds. K. Klopstra stond met de aanwezigen stil bij het werk dat hij in Malawi heeft achtergelaten. Hij benadrukte dat de vrucht voor de Heere is.

Tijdens de pauze was er volop gelegenheid de gezellige markt te bezoeken, andere zendingsvrienden te ontmoeten en te genieten van broodjes en versgebakken vis.

Ds. L. Treur mediteerde na de pauze over het thema ‘Het bevel en de belofte’. Hij ging onder meer in op de rijke belofte die de Heere Jezus meegeeft bij het zendingsbevel, en de woorden uit Jesaja 41: ‘Wees sterk en vreest niet’. Een bevel met een rijke belofte voor het zendingswerk.

Ds. A. Meuleman nam de bezoekers in zijn presentatie mee naar het werk dat hij in Suriname mag doen.

Tijdens het forumgesprek gaven de drie aanwezige zendingspredikanten (ds. Meuleman, Ds. Klopstra en ds. Van der Bas) heel persoonlijk antwoord op verschillende vragen. Ook is er tijdens de zendingsdag veel gezongen, en verzorgden Albert en Mieke Meuleman twee maal een intermezzo op orgel en harp.

Het bekijken van de foto’s kan door hier te klikken.

Terugluisteren
01 - ds Klopstra - Onderwijs als zending
02 - ds den Ouden - dankwoord spreker en aankondiging Psalm en collecte
03 - zingen Psalm 78 vers 1 2 en 3
04 - bijdrage kinderen
05 - ds den Ouden - afsluiting morgen en gebed maaltijd
06 - ds den Ouden - opening en gebed middag
07 - ds den Ouden - lezing Jesaja en korte overdenking
08 - ds den Ouden - mededelingen
09 - ds den Ouden - introductie organisatiedeskundigen
10 - ds Treur - Het bevel en de belofte11 - ds den Ouden - aankondiging psalm en collecte
11 - ds den Ouden - aankondiging psalm en collecte
12 - ds Meuleman - Leren dienen (Suriname)
13 - muzikaal intermezzo
14 - Forumgesprek
15 - ds den Ouden - bemoediging en toezingen zendingswerkers
16 - ds den Ouden - afsluiting en dankgebed

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: