• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Doe mee!

Doe mee!

De ZHHK werkt veel met vrijwilligers. De gedachte is dat zendingswerk niet door enkelen wordt gedaan. Graag betrekken wij leden van onze kerk bij het vele werk wat voor de zending gedaan kan worden. De ervaring leert dat met de inzet van vrijwilligers veel creativiteit, enthousiasme, denkkracht kan worden ingezet.

Bent u/ben jij:
- enthousiast;
- betrokken op het zendingswerk en
- wilt u/wil jij een steentje bijdragen aan het zendingswerk en hiervoor in staat wat tijd vrij te maken;

meldt u/meld je dan aan als vrijwilliger! Stuur een mail naar info@zhhk.nl.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2021