vrouwenbond

Meer over Project

Project

Bijdragen voor ons project: Kinderwerk van de zending in Suriname mag u overmaken, o.v.v. 'Kinderwerk zending Suriname' naar ons bankrekeningnummer: IBAN NL 39 INGB 0005 6808 99 t.n.v Hersteld Hervormde Vrouwenbond te Wezep.

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

on  • © hersteld hervormde kerk 2019