vrouwenbond

Uitnodiging voor de Huishoudelijke Vergadering 2017

31 maart 2017

Het landelijk bestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond nodigt u hartelijk uit voor de 8e Huishoudelijke Vergadering op D.V. dinsdag 11 april 2017 in de Bethelkerk te Lunteren. 

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie of thee, waarna om 10.30 uur de vergadering wordt geopend. Sluiting tussen 15.00 en 15.15 uur.
In de morgenvergadering bespreken we de huishoudelijke zaken en houdt ds. M. van Sligtenhorst uit Achterberg aan de hand van het nieuwe Bijbelstudieboekje een inleiding over de derde Bijbelstudie ‘Tegenstander(s)’.
In de middagvergadering worden de vragen betreffende de inleiding besproken.
Over de bestuursverkiezing zijn alle aangesloten verenigingen geïnformeerd in de brief van 6 februari 2017. Van iedere aangesloten vereniging is één bestuurslid stemgerechtigd.
Wilt u bij binnenkomst de presentielijst tekenen?

Graag ontvangen we 1 à 2 bestuursleden van uw vereniging. Wilt u zelf een lunchpakketje meebrengen? Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. Om de reiskosten zo laag mogelijk te houden willen we u vragen om, waar dat mogelijk is, met andere verenigingen in regionaal verband vervoer te regelen. Het zou fijn zijn als u voor deze dag de vervoerskosten bij uw plaatselijke vereniging kunt declareren.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje met als titel ‘De geestelijke wapenrusting’ ligt ter inzage op de bestuurstafel. U kunt dit nu bestellen maar ook op een later tijdstip. Na 11 april graag uw bestelling doorgeven aan mw. A. Rijken-Ubak, mail a.rijken-ubak@solcon.nl of tel. 0418 –561287.

In verband met de voorbereiding van de bestuursverkiezing, is het belangrijk dat we exact weten welke verenigingen er aanwezig zijn. Uw aan/afmelding zien we daarom graag vóór D.V. vrijdag 31 maart tegemoet. Bij voorkeur via de mail cbhovestadstoffer@solcon.nl of per telefoon 06-36549930.

Tot slot, let u op de gewijzigde data en plaats van de Toerustingsdagen!
D.V. 22 maart in Elspeet en 29 maart in Ridderkerk. Opgave vóór D.V. 10 maart!

Het landelijk bestuur hoopt dat u als bestuursleden van onze verenigingen in de gelegenheid bent om naar Lunteren te komen en vragen uw voorbede voor deze vergadering en voor het werk dat we met elkaar ten dienste van onze vrouwenverenigingen mogen doen

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2019