vrouwenbond

Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering 2016

10 maart 2016

Het landelijk bestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond nodigt u hartelijk uit voor de 7e Huishoudelijke Vergadering.

Datum: D.V. dinsdag 19 april 2016 
Locatie: Bethelkerk te Lunteren

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie of thee, waarna om 10.30 uur de vergadering wordt geopend. Sluiting tussen 15.00 en 15.15 uur. In de morgenvergadering worden de huishoudelijke zaken besproken en houdt ds. R.W. Mulder uit Leerbroek aan de hand van het nieuwe Bijbelstudieboekje een inleiding over de derde Bijbelstudie ‘Esther wordt koningin’. In de middagvergadering bespreken we met elkaar de vragen betreffende de inleiding. Over de bestuursverkiezing hebt u kunnen lezen in de brief van 7 februari 2016 die alle aangesloten verenigingen ontvangen hebben. Van iedere aangesloten vereniging is één bestuurslid stemgerechtigd. Wilt u bij binnenkomst de presentielijst tekenen?

Graag ontvangen we, als het mogelijk is, 1 à 2 bestuursleden van uw vereniging.
Wilt u zelf een lunchpakketje meebrengen? Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Om de reiskosten zo laag mogelijk te houden willen we u vragen om, waar dat mogelijk is, met andere verenigingen in regionaal verband vervoer te regelen. Het zou fijn zijn als u voor deze dag de vervoerskosten bij uw plaatselijke vereniging kunt declareren.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje met als titel ‘Esther’ ligt ter inzage op de bestuurstafel.
U kunt dit nu bestellen maar ook op een later tijdstip. Na 19 april graag uw bestelling doorgeven aan mw. A. Rijken-Ubak, mail a.rijken-ubak@solcon.nl of tel. 0418 –561287.

In verband met de voorbereiding van met name de bestuursverkiezing, is het belangrijk dat we exact weten welke verenigingen er aanwezig zijn. Uw aanmelding/afmelding zien we daarom graag vóór D.V. 9 april tegemoet.
Bij voorkeur via de mail cbhovestadstoffer@solcon.nl of per telefoon 0318-471927.

Het landelijk bestuur hoopt dat u als bestuursleden van onze aangesloten verenigingen in de gelegenheid bent om deze vergadering bij te wonen. Wij vragen uw voorbede voor deze vergadering en voor het werk dat we met elkaar ten dienste van onze vrouwenverenigingen mogen doen.

Met vriendelijke groet,
Namens het landelijk bestuur van de HHV,
C.B. Hovestad-Stoffer
1e Secretaresse

 

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: