vrouwenbond

Toerustingsdagen Vrouwenbond

14 oktober 2021

... in Elspeet en Ridderkerk.

Vorig jaar moesten we door de coronamaatregelen de Toerustingsdagen annuleren. Dankbaar zijn we, dat we u nu allemaal weer mogen uitnodigen. Komen er wijzigingen in de maatregelen, dan berichten we u daarover.

Dit jaar worden er weer 2 Toerustingsdagen gehouden en wel op D.V. 11 november in de kerk van de HHK te Elspeet (Vierhouterweg 45) en op D.V. 18 november in de Sionskerk van de HHK te Ridderkerk. (Baden Powellstraat 2)

Spreker op beide dagen is ds. K. ten Klooster uit Ridderkerk over het onderwerp: ‘De tekenen der tijden’.

Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie of thee. Aanvang 10.30 uur en sluiting ongeveer 15.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze dag. Koffie en thee wordt u aangeboden, wilt u zelf een lunchpakketje meebrengen?

Opgave met vermelding van het aantal personen per vereniging en de plaats van uw keuze vóór D.V. zaterdag 30 oktober bij de secretaresse, bij voorkeur via de mail: cbhovestadstoffer@solcon.nl of per telefoon: 06-36549930/ 0318-701499.

  • © hersteld hervormde kerk 2021