vrouwenbond

Toerustingsdagen

10 februari 2020

Dit jaar worden er 2 Toerustingsdagen gehouden en wel op D.V. 19 maart in de Sionskerk van de HHK te Ridderkerk en op D.V. 26 maart in de kerk van de HHK te Elspeet.

Spreker op beide dagen is mw. E. Hoogendoorn van Stichting ‘Woord en Daad’ over het onderwerp ‘Hoe gaan we om met Gods schepping’.
Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffie of thee. Aanvang 10.30 uur en sluiting ongeveer 15.00 uur.
Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze dag. Koffie en thee wordt u aangeboden, wilt u zelf een lunchpakketje meebrengen?
Opgave van het aantal personen per vereniging en de plaats van uw keuze vóór D.V. 10 maart bij de secretaresse, bij voorkeur via de mail: cbhovestadstoffer@solcon.nl of per telefoon: 06-36549930/ 0318-701499.
 

Dit album bestaat niet (meer).

  • © hersteld hervormde kerk 2020