vrouwenbond

Meer over Diversen

Project: Het Seminarium

Bijdragen voor ons project: Het Seminarium mag u overmaken, o.v.v. 'project Seminarium' naar
ons bankrekeningnummer: IBAN NL 39 INGB 0005 6808 99 t.n.v Hersteld Hervormde Vrouwenbond te Wezep.

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: