vrouwenbond

Meer over Bondsdag 2022

Bondsdag 2022

 

 

D.V. 6 oktober 2022
Lunteren, 14e Bondsdag
Thema: Gods voorzienigheid
Spreker 's morgens:
Ds. P.J.T. van den Herik
Onderwerp:
Jozef, de behouder ten leven
Spreker 's middags:
Ds. K. Klopstra
Onderwerp:
Christus, de Behouder ten leven

 

Secretariaat

Willemarslaan 6, 3772 NN Barneveld 

T. 0342-701608/06-82639950

Email

 pjoppe@hhk.nl  

Internet  

www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl

Bank: NL39 INGB 0005 6808 99

 

 

Barneveld, 15 september 2022.

 

Aan                  : Bestuur en leden van de Hersteld Hervormde Vrouwenvereniging

Betreft             : Bondsdag 2022 en wijziging secretariaat

                 

Geachte bestuursleden en leden van de vrouwenvereniging,

 

Met dankbaarheid en vreugde mogen we als landelijk bestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond alle leden van uw vrouwenvereniging uitnodigen voor onze 14e Bondsdag. 

 

De dag wordt gehouden op D.V. donderdag 6 oktober 2022 in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741 PM te Lunteren.

Het thema van deze dag is ‘Gods voorzienigheid’. Ds. P.J.T. van den Herik van Urk en ds. K. Klopstra uit Barendrecht hopen hierover te spreken. U bent welkom vanaf 10 uur, om 10.30 uur willen we de dag beginnen die tot ongeveer 15.15 uur zal duren.

Tijdens de middagvergadering is er de officiële start van ons project ‘Onderwijs aan vrouwen in Malawi’.

Voor degenen die deze dag niet kunnen bezoeken, is er de mogelijkheid om digitaal met ons mee te kijken en te luisteren.

 

Opgave voor de kinderoppas, ophalen vanaf het station in Lunteren, inlichtingen enz.: 

P. Joppe-de Waard, secretaresse HHV.  Mail: pjoppe@hhk.nl. Tel. 0342-701608.

 

De collecte tijdens de morgenvergadering is bestemd voor de onkosten van deze dag, de collecte in de middagvergadering is bestemd voor ons project ‘Onderwijs aan vrouwen in Malawi’. Beiden van harte aanbevolen.

 

We hopen velen van u te ontmoeten in Lunteren.

We hopen en bidden dat het een door God gezegende dag mag worden.

 

Tevens melden wij u dat het secretariaat overgenomen is door ondergetekende. Na jarenlang secretaresse geweest te zijn, heeft mw. Hovestad tijdens de Huishoudelijke Vergadering afscheid genomen als bestuurslid van het landelijk bestuur. Mails voor de secretaresse mag u in het vervolg sturen naar pjoppe@hhk.nl, Wijzigingen in het bestuur mogen naar de 2e secretaresse jacoster@hhk.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het landelijk bestuur,

P. Joppe-de Waard                                                                                                              

1e Secretaresse HHV.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022