vrouwenbond

Meer over Bondsdag 2021

Bondsdag 2021

 

 

Op D.V. donderdag 7 oktober hopen we onze jaarlijkse Bondsdag te houden.

Het thema van deze dag is hetzelfde als de titel van het bijbelstudieboekje voor het winterseizoen 2021-2022: ‘De Alfa en de Omega’.

Dit thema wordt in de morgenvergadering uitgewerkt door ds. D. Zoet, met als titel ‘Die is en Die was’. In de middagvergadering spreekt ds. A. de Groot over ‘En Die komen zal’.

Achter het orgel zit Wouter Schalkoort en de piano wordt bespeelt door Ton Burgering. Zij zorgen voor de muzikale omlijsting en de begeleiding van de samenzang.

De Bondsdag wordt ook dit jaar weer gehouden in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741 PM in Lunteren.

 

Het thema van de Bondsdag krijgt een vervolg op de Toerustingsdagen die we ook in dit najaar hopen te houden. Deze dagen zijn op D.V. 11 november in Elspeet en op 18 november in Ridderkerk. Beide dagen spreekt ds. K. ten Klooster over het onderwerp ‘Tekenen der tijden’.

 

Op dit moment is het nog erg onzeker of en hoeveel bezoekers er op de Bondsdag en de Toerustingsdagen aanwezig kunnen zijn.

De besturen van de aangesloten verenigingen worden daarover t.z.t. via een brief geïnformeerd, zodat u de tijd hebt om allerlei zaken zoals bijv. het vervoer en opgave voor deze dagen te regelen.  

 

We hopen en bidden dat we vele dames van onze vrouwenverenigingen kunnen en mogen begroeten. De meeste beperkingen zijn op dit moment opgeheven, maar de 1,5 meter afstand zal voorlopig nog wel gehandhaafd blijven. Hoe dit in oktober en november zal zijn is nu nog niet te zeggen.

Maar de Heere regeert en daarom mogen we het in Zijn handen overgeven in het besef dat we niets verdiend hebben en alles wat we ontvangen genade is.

 

Namens het landelijk bestuur,

C.B. Hovestad-Stoffer

Secretaresse HHV.

cbhovestadstoffer@solcon.nl

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021