• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Aanmelden

Let op: kinderen dienen voor het kinderprogramma hier aangemeld te worden.

Workshopronde 1 *
In een goede preek… - dr. P.C. Hoek - 17 beschikbaar
Dopen wat in het doophuis komt - dr. J. van de Kamp - 23 beschikbaar
‘Harry en ik over boven en beneden’ - dr. R. van Kooten - 19 beschikbaar
Reactie en tegenreactie - drs. M.W. Muilwijk - 22 beschikbaar
‘Van woord tot Woord’ - mevr. T. Ouwendorp - de Visser - 25 beschikbaar
Christelijk geloof en de moderne samenleving - dr. B.J. Spruyt - 24 beschikbaar
Kennismaken met het Seminarium - prof. dr. W. van Vlastuin - 23 beschikbaar
De betekenis van het vierde evangelie - dr. P. de Vries - 23 beschikbaar
Help-Hoera! Hier gebeurt iets met mij… - Up a Tree - 25 beschikbaar
Rondleiding - 25 beschikbaar
Workshopronde 2 *
In een goede preek… - dr. P.C. Hoek - 25 beschikbaar
Dopen wat in het doophuis komt - dr. J. van de Kamp - 25 beschikbaar
‘Harry en ik over boven en beneden’ - dr. R. van Kooten - 18 beschikbaar
Reactie en tegenreactie - drs. M.W. Muilwijk - 25 beschikbaar
‘Van woord tot Woord’ - mevr. T. Ouwendorp-de Visser - 25 beschikbaar
Christelijk geloof en de moderne samenleving - dr. B.J. Spruyt - 16 beschikbaar
Kennismaken met het Seminarium - prof. dr. W. van Vlastuin - 23 beschikbaar
De betekenis van het vierde evangelie - dr. P. de Vries - 19 beschikbaar
Help-Hoera! Hier gebeurt iets met mij… - Up a Tree - 25 beschikbaar
Rondleiding - 25 beschikbaar
 • © hersteld hervormde kerk 2019