• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Vrouwen maken kennis met het Seminarie

01 december 2017

Woensdag 15 november hield vrouwenvereniging “Wees een Zegen” van Zwartebroek-Terschuur haar jaarvergadering. 

Vanwege de financiële actie, die de landelijke vrouwenbond (HHV) dit seizoen houdt voor het Seminarie (HHS), was kand. D.H.J. Folkers uitgenodigd voor een presentatie over het Seminarie.

Aan de hand van een video-presentatie gaf kand. Folkers een kijkje in het dagelijks leven op het Seminarie en liet hij enkele docenten en studenten aan het woord. Daarna ging hij op een interactieve manier verder. Aan de hand van een soort quiz kregen de aanwezigen meer feitelijke informatie. Welke vakken worden er gegeven? Wie zijn de docenten? Hoe zit het met de financiering? Hoe lang duurt de studie en wanneer mag een kandidaat preken? Hoeveel kandidaten telt de HHK?

Tenslotte ging kand. Folkers op een interactieve manier verder in op een aantal zaken. Waarom is het nodig dat een predikant universitair geschoold is? Wat is het belang van verschillende vakken? Aan de hand van concrete voorbeelden uit colleges over Bijbelvakken en Kerkgeschiedenis lichtte hij de noodzaak van een gedegen wetenschappelijke studie toe.

De aanwezigen kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Al met al was het een zeer leerzame avond.

Bent u nieuwsgierig naar mogelijkheden voor zo’n presentatie tijdens uw verenigingsavond of gemeenteavond? Neem contact op met het kerkelijk bureau (skool@hhk.nl).

 • © hersteld hervormde kerk 2022