• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Verklaring Hersteld Hervormd Seminarium in verband met Nashville

16 januari 2019

Verklaring Hersteld Hervormd Seminarium in verband met Nashville

Zaterdag 4 januari is de Nederlandse tekst van de zogenoemde ‘Nashville verklaring’ met een naschrift publiek gemaakt. Ook docenten van het Hersteld Hervormd Seminarium hebben hun steun aan dit initiatief gegeven. Twee van hen hebben dat gedaan met de expliciete verwijzing naar hun functie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In de Bijbel geeft God ons zijn prachtige en unieke scheppingsorde. Hij stelde het huwelijk in als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, waarbij trouw en liefde centraal staan en waarbinnen seksualiteit wordt ontvangen en beleefd. De Nashville verklaring geeft een samenvatting van deze Bijbelse waarden en gaat hiermee in het spoor van een eeuwenlange bestaande kerkelijke visie. In de Nashville verklaring wordt onder meer het aangaan van homoseksuele en lesbische relaties afgewezen.

In het ontstane debat is de Vrije Universiteit ook betrokken geraakt met alle gevolgen van dien voor het college van bestuur, het faculteitsbestuur, collega’s, studenten en het ministerie van onderwijs. Het is nooit onze intentie geweest om genoemde betrokkenen hiermee schade te doen. We hebben dit ook uitgesproken naar het faculteitsbestuur.

Wij zijn ons ervan bewust dat de in Nashville verklaring gedeelde overtuiging in onze plurale samenleving niet vanzelfsprekend is. Christelijke tolerantie betekent voor ons niet dat we onze eigen overtuiging relativeren, maar dat wij het feit accepteren dat er andere overtuigingen zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging onderschrijven wij de boodschap van Nashville, maar hebben wij vertegenwoordigers van andere levensovertuigingen lief, ongeacht religie, seksuele oriëntatie of levensbeschouwing.

Docenten Hersteld Hervormd Seminarie

    

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023