• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Uitnodiging

‘Twee harten open – geestelijke leiding in de prediking anno 2019’ Symposium op D.V. 5 april over de homiletiek van prof. W. Kremer

Op D.V. vrijdagmiddag 5 april 2019 vindt er een symposium plaats in de TUA rondom de verschijning van “Priesterlijke Prediking”, verzameld werk van prof. W. Kremer (1896-1985). Hij diende de Christelijke Gereformeerde kerken van Kornhorn, Leeuwarden en Apeldoorn en was van 1954 tot 1969 verbonden aan de toen nog Theologische School als hoogleraar met als leeropdracht de ambtelijke vakken (waaronder de homiletiek), de ethiek en de exegese Nieuwe Testament. De rode draad tijdens zijn ambtsbediening was het thema “geestelijke leiding in de prediking”. Zijn werk wordt nog altijd gebruikt aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn en het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De bundel die tijdens het symposium gepresenteerd wordt, bestaat uit 2 delen die zijn samengesteld door drs. D.H.J. Folkers en ds. J. Westerink. Het bevat zowel eerder verschenen artikelen als ook niet eerder gepubliceerd werk van Kremer. Deel 1 bevat o.a. een biografie en diverse artikelen over de predikkunde. In deel 2 zijn meer dan 20 preken en verschillende meditaties van de Christelijke Gereformeerde hoogleraar opgenomen. Tijdens het symposium zullen de docenten dr. C. van Dusseldorp (GKv), prof. dr. F.G. Immink (PKN), prof. dr. M.J. Kater (CGK), dr. R. van Kooten (HHK) en ds. A. Schot (GG) reageren op de vraag in hoeverre de homiletiek van Kremer anno 2019 nog bruikbaar is en daarover ook met elkaar in gesprek gaan.

Iedereen die geïnteresseerd is in de prediking is van harte uitgenodigd om dit symposium op 5 april aan de TUA in Apeldoorn bij te wonen. Klik hier voor meer informatie over het symposium en aanmelding. Tot aan de verschijning kunt u de set 'Priesterlijke prediking' bestellen tegen een speciale intekenprijs van € 49,99, daarna € 59,99.

 • © hersteld hervormde kerk 2022