• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Uitnodiging

17 januari 2019

Conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag' - D.V. vrijdag 10 mei 2019

De Theologische Universiteit Apeldoorn, het Hersteld Hervormd Seminarie en de leerstoel Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseren op 10 mei 2019 een conferentie over de betekenis van de theologie van Dordt voor de kerk vandaag

Doel van de conferentie is in beeld te krijgen wat de relevantie is van de besluiten van Dordt zoals die met name in de Leerregels tot uitdrukking komen.

De conferentie vindt plaats van 9.30 -16.00 in het gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, Apeldoorn.

Sprekers zijn:

- Wim van Vlastuin (Hersteld Hervormd Seminarie)
Dordtse Katholiciteit en kerkelijke eenheid

- Dolf te Velde (Theologische Universiteit Kampen)
Geloof en Rechtvaardiging

- Michael Haykin (Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky)
Particular Baptists and the Reception of Dordt

- Hanneke Schaap-Jonker (Kennisinstituut christelijke GGZ)
Wedergeboorte, autonomie en ambivalentie: Dordt en psychologie

- Arnold Huijgen (Theologische Universiteit Apeldoorn)
Heiliging, volharding en overwinning

- Henk van den Belt (Rijksuniversiteit Groningen)
Zekerheid en aanvechting

Kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 35,- (voor studenten € 25,-) inclusief koffie, thee en lunch. Voor meer info, klik hier.

 • © hersteld hervormde kerk 2022