• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Tussenstand donateurswervingsactie

11 januari 2017

De donateurswervingsactie heeft in het afgelopen jaar 119 nieuwe donateurs opgeleverd. Het stemt tot dankbaarheid dat zoveel mensen aangegeven hebben het Seminarie financieel te willen steunen.

De donateurswervingsactie duurt nog tot en met 31 jan. 2017 A.D.; wie in die periode aangeeft het Seminarie te willen steunen met een donatie van minimaal € 50,- per jaar ontvangt gratis het boek ‘Met Christus opgewekt’ van dr. W. van Vlastuin. Het is natuurlijk ook mogelijk na die datum donateur te worden.
Als u hier klikt, kunt u meer lezen over de actie; verschillende redenen waarom het Seminarie uw steun nodig heeft, zijn hier te vinden..
Mag het Seminarie op uw voorbede en financiële steun rekenen?

 • © hersteld hervormde kerk 2022