• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Terugblik Open dag Hersteld Hervormd Seminarium

Op zaterdag 1 juni 2019 was het Open Dag bij het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS). 

Op een informele manier konden bezoekers zich een beeld vormen van wat er allemaal in het HHS gebeurt.

Ruim 150 familieleden van studenten, gemeenteleden, kerkenraadsleden en andere belangstellenden bezochten de open dag, die gehouden werd in het hoofdgebouw van de VU te Amsterdam. In de grote hal van de universiteit werd iedereen ontvangen en was het rond 13.00 uur al gezellig druk. Daarna togen we gezamenlijk naar de grote collegezaal.

In zijn openingswoord stond de rector,  prof. dr. W. van Vlastuin, stil bij Joh. 5:39-47. Vervolgens gaf hij in grote lijnen uitleg over wat er gebeurt bij het HHS. Wie de Schrift in onze tijd wil vertolken zal niet alleen kennis moeten hebben van de Bijbel (grondtalen, exegese), maar moet o.a. ook weet hebben van wat er in de Kerkgeschiedenis en de Dogmatiek over deze zaken gezegd en geschreven is. Het was een bijzonder moment om met elkaar tijdens de opening Psalm 25: 2 te zingen.

Hierna volgde er een programma dat in samenspraak met de studentenraad was ontwikkeld. Er waren twee ronden met workshops waarbij docenten van het HHS een mini-college gaven op het terrein van hun vakgebied; door hieraan deel te nemen konden de bezoekers zelf ervaren wat er aan het HHS gebeurt.  De workshops gingen o.a. over ‘Dopen wat in het doophuis komt?’, ‘In een goede preek…’, ‘De betekenis van het vierde Evangelie’.  Tijdens en na de workshops was er volop gelegenheid om vragen te stellen aan de docenten. Het was ook mogelijk deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw. Dit jaar was er ook een speciaal kinderprogramma met workshops voor de kinderen; ze konden kiezen uit ‘Hebreeuws voor kids’, ‘Gewoon Bijbels Grieks’ en een ‘Bijbelse quiz’. De kinderen waren heel enthousiast over de workshops en verrast dat ze al zo snel iets in een vreemde taal van de Bijbel konden lezen.
In de pauze was er ruimte voor gesprek en ontmoeting; tevens was er de mogelijkheid boeken te kopen van docenten van het HHS. Om 16.30 uur werd de open dag afgesloten.
De bezoekers waren in de enquête positief gestemd. Deze geslaagde dag is zeker voor herhaling vatbaar.

Alle bezoekers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde belangstelling!!

Voor foto’s van de open dag, klik hier.

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023