• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Studeren aan het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS)

10 oktober 2017

Bent u benieuwd naar het HHS? Wat is het? Wat houdt het in?  

Via de nieuwe video kunt u het zelf zien en horen van docenten en studenten. Klik op onderstaande video en neem een kijkje achter de schermen van het HHS.

 • © hersteld hervormde kerk 2019