• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Startsymposium ReCePP 'Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië'

12 oktober 2020

Het op 7 januari 2020 opgerichte Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) wil met name de uitwisseling van vroomheid tussen verschillende taalgebieden en confessies onderzoeken. Om een eerste aanzet tot dat onderzoek te geven, wordt op vrijdag 22 januari 2021 online via Zoom een startsymposium georganiseerd met als thema ‘Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië’.

Het bijzondere aan À Brakels boek ‘Redelijke Godsdienst’ is dat het niet alleen in Nederland heel populair werd, maar ook in het Engelse taalgebied. Het werd onlangs zelfs in het Chinees en Koreaans vertaald en vindt in Azië veel aftrek. Kennelijk spreekt het boek mensen uit heel verschillende tijden en culturen aan. Tijdens het symposium staat de vraag centraal hoe dit verklaard kan worden: uit À Brakels theologie en/of uit marketingstrategieën van uitgevers?
 
Thema: Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië
Datum: 22 januari 2021
Tijdstip: 9.30 - 13.00 uur
 
Programma:
drs. Jasper J. Stam (Pieter Zandt-scholengemeenschap, Kampen) 'Theologische beslissingen in A Brakels Redelijke godsdienst'
prof. dr. Wim van Vlastuin (Hersteld Hervormd Seminarie, Vrije Universiteit, Amsterdam) 'De betekenis van het verbond bij A Brakel'
dr. Jan van de Kamp (Hersteld Hervormd Seminarie, Vrije Universiteit, Amsterdam) 'A Brakel en deïsten: de fronten van de Redelijke godsdienst'
prof. dr. Fred A. van Lieburg (Vrije Universiteit, Amsterdam) 'Ontvangst van de Redelijke godsdienst in Nederland door de eeuwen heen'
ds. Bartel Elshout (Grand Rapids) (video) 'Ontvangst van de Redelijke godsdienst in het Engelse taalgebied'
 
Deelname: gratis
 
Opgave voor deze conferentie geschiedt door:
Een e-mail aan registration@tua.nl 
Drie dagen voor het symposium krijgt u een Zoom-link toegestuurd.
 • © hersteld hervormde kerk 2022