• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Research Center Puritanism and Piety

14 april 2020

Het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) is op 7 januari 2020 opgericht en vormt een samenwerkingsverband tussen het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) over het wetenschappelijk onderzoek naar theologie en geschiedenis van puritanisme en piëtisme. Het staat onder leiding van dr. J. van de Kamp.

 

ReCePP werkt onder andere samen met het Puritan Research Center (PRC) dat onderdeel uitmaakt van het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids. Daarnaast wordt samengewerkt met Hapdong Theological Seminary in Zuid-Korea, dat een soortgelijk centrum heeft opgericht.


ReCePP wil een impuls geven aan het onderzoek naar vroomheidsbewegingen in de vroegmoderne tijd (1500-1800), zoals puritanisme, nadere reformatie en piëtisme. Deze kennis wil het centrum vervolgens voor kerk en samenleving toegankelijk maken.
Voor meer informatie over ReCePP, klik hier


Op DV 12 juni wordt er aan de TUA een startsymposium georganiseerd met als thema ‘Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië’. Voor meer informatie, klik hier 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022