• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefeningen

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

In het tweede semester van het studiejaar 2019-2010 bent u op 4 data hartelijk welkom het eerste deel van zo’n preekoefening bij te wonen (van 19.00 tot 20.00 uur); alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de preekoefening. Het tweede deel van zo’n avond is een besloten vergadering, waarin studenten met elkaar verder spreken over de preek.  Voor meer info over het verloop van een preekoefening, kunt u hier klikken. 

In onderstaande tabel is te zien wanneer, waar, welke student voor hoopt te gaan. 

D.V. 22 januari 2020

Brugkerk te Veenendaal

Clarendo van der Toorn

D.V. 19 februari 2020

Zuiderkerk te Ede

Rik van de Beek

D.V. 25 maart 2020

Bethelkerk te Lunteren

Adrianus van Manen

D.V. 22 april 2020

Boven-Hardinxveld

Alexander den Hartog


 

 • © hersteld hervormde kerk 2023