• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefeningen

11 september 2018

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

Komend winterseizoen bent u op 12 data hartelijk welkom het eerste deel van zo’n preekoefening bij te wonen (van 19.00 tot 20.00 uur); alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de preekoefening. Het tweede deel van zo’n avond is een besloten vergadering, waarin studenten met elkaar verder spreken over de preek. Voor meer info over het verloop van een preekoefening, kunt u hier klikken.

In onderstaande tabel is te zien wanneer, waar, welke student voor hoopt te gaan.

D.V. 19 september 2018

Zuiderkerk te Ede

Victor van der Meer

D.V. 10 oktober 2018

Ichthuskerk te Soest

Eimert Haakmeester

D.V. 14 november 2018

Ichthuskerk te Soest

Eelco Verhelst

D.V. 12 december 2018

Ichthuskerk te Soest

Danny van den Brink

D.V. 9 januari 2019

Ichthuskerk te Soest

Steven Middelkoop

D.V. 30 januari 2019

Boven-Hardinxveld

Martijn van Genderen

D.V. 20 februari 2019

Veenendaal

Victor van der Meer

D.V. 6 maart 2019

Boven-Hardinxveld

Eimert Haakmeester

D.V. 3 april 2019

Veenendaal

Danny van den Brink

D.V. 1 mei 2019

Zuiderkerk te Ede

Eelco Verhelst

D.V. 22 mei 2019

Bethelkerk te Lunteren

Steven Middelkoop

D.V. 19 juni 2019

Veenendaal

Martijn van Genderen


 

 • © hersteld hervormde kerk 2022