• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefeningen

08 september 2017

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

Komend winterseizoen bent u op zeven data hartelijk welkom het eerste deel van zo’n preekoefening bij te wonen (van 19.00 tot 20.00 uur); alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de preekoefening. Het tweede deel van zo’n avond is een besloten vergadering, waarin studenten met elkaar verder spreken over de preek. Voor meer info over het verloop van een preekoefening, kunt u hier klikken.

In onderstaande tabel is te zien wanneer, waar, welke student voor hoopt te gaan.

Datum

Locatie

Student

D.V. 27 september 2017

Ichthuskerk te Soest

Johan van Asselt

D.V. 25 oktober 2017

Ichthuskerk te Soest

Kees Buijs

D.V. 22 november 2017

Ichthuskerk te Soest

Paul van den Herik

D.V. 13 december 2017

Ichthuskerk te Soest

Thomas Bakker

D.V. 21 maart 2018

Bethelkerk te Lunteren

Johan van Asselt

D.V. 25 april 2018

Zuiderkerk te Ede

Paul van den Herik

D.V. 23 mei 2018

Boven-Hardinxveld

Kees Buijs

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023