• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening Academisch jaar HHS

21 juli 2020

Traditiegetrouw organiseert de studentenraad ook dit jaar de opening van het academisch jaar.

Programma:
Ds. R. van Kooten: Meditatie
Dr. R. Bisschop:  Lezing over de tijdgeest
Kennismaking met nieuwe studenten
 
Datum: D.V. 28 augustus 2020
Aanvang 19.30 uur; vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee
Locatie: Staphorst
 
Dorpskerk Hersteld Hervormde Gemeente Staphorst
Gemeenteweg 52
7951 CP Staphorst
 
Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom!
 • © hersteld hervormde kerk 2020