• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Openbare colleges in het kader van het Reformatiejaar

13 juli 2017

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.

Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Met het oog daarop is er een lezingenserie over thema's uit de reformatie. Dr. R. van Kooten spreekt op D.V. 15 september over vreemdelingschap, dr. P. de Vries op D.V. 29 september over Sola Scriptura en prof. dr. W. van Vlastuin over rechtvaardiging op D.V. 13 oktober. De avonden worden gehouden in Gouda en beginnen om 19.45 uur.

Voor meer informatie over prijs en opgave, zie www.driestar-educatief.nl/openbare-colleges-HHS.

 • © hersteld hervormde kerk 2019