• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Open dag Seminarium

Wilt u weten wat er gebeurt aan het HHS? Bent u betrokken bij de opleiding van toekomstige predikanten? 

Toon dan uw belangstelling en bezoek D.V. zaterdag 1 juni de open dag in Amsterdam. Voor een goed verloop van die open dag is het nodig dat u zich aanmeld en aangeeft welke workshop u wil volgen. Deze aanmelding kan via het aanmeldformulier op de website van HHS. 

Na de opening door prof. dr. W. van Vlastuin krijgt u als bezoeker de gelegenheid om twee workshops te volgen. Deze workshops zijn afgestemd op u als belangstellende. De docenten, die aan het Seminarie verbonden zijn, hopen in hun workshop - een soort minicollege -  stil te staan bij een bepaald onderdeel uit hun eigen vakgebied. Door het bijwonen van die minicolleges kunt u zelf een beetje meemaken wat er gebeurt in het Seminarie.  U kunt er ook voor kiezen om mee te gaan met een rondleiding door de gangen van het gebouw; zo krijgt u op een andere manier een kijkje achter de schermen.

Deze open dag is een van de manieren waarop het HHS de achterban wil betrekken bij het reilen en zeilen van de opleiding.  Voor u als bezoeker is het een ideale gelegenheid om te zien wat er gebeurt in het gebouw, en bij het HHS in het bijzonder; en dat is meer dan velen denken!

 • © hersteld hervormde kerk 2019