• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Open dag Hersteld Hervormde Seminarium

24 april 2023

Op D.V. 3 juni organiseert het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) een open dag rondom het thema Theologie vandaag, godgeleerdheid is (niet) van gisteren . 

Alle gemeenteleden en andere geïnteresseerden zijn hiervoor uitgenodigd. De open dag is erop gericht om te zien hoe het er achter de deuren van de opleiding uitziet. Door de docenten worden er in twee rondes workshops gehouden (minicolleges gericht op de bezoeker). Voor de kinderen is er een kinderprogramma of oppas. Tussen de twee workshoprondes is er een pauze van 45 minuten voor onderlinge ontmoeting. Inloop is vanaf 13:00 uur. De open dag is rond 16.45 uur afgelopen. De locatie is in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op hersteldhervormdekerk.nl/seminarium is meer informatie te vinden over de open dag en de thema’s van de workshops. Aanmelden voor de workshops is verplicht. 

Bekijk hier als voorproefje het promofilmpje; gemaakt door leden van de studentenraad.

 • © hersteld hervormde kerk 2023