• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

OPEN DAG (D.V. 1 juni) EN MEELOOPDAG (datum nog niet bekend)

In de komende periode zet het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) de deuren weer open voor belangstellenden. Komt u/ kom jij ook?

Bent u benieuwd naar de gang van zaken bij het HHS? Kom dan naar de Open Dag, die D.V.  zaterdag 1 juni gehouden wordt.

Dit voorjaar D.V. wordt er tevens een meeloopdag georganiseerd. Heeft u/heb jij belangstelling om theologie te gaan studeren? Kom dan naar de meeloopdag. Op die dag is er een open college en een informatiebijeenkomst.

Zodra meer info over deze dagen beschikbaar is, wordt dat gepubliceerd op de website en in Kerkblad.

 • © hersteld hervormde kerk 2019